ЄДРПОУ vs ЄДР

    1. ЄДРПОУ і ЄДР – в чому різниця ?
    2. “Які відомості можна одержати з ЄДРПОУ, як, що коштує?”
    3. “Які відомості можна одержати з ЄДР, як, що коштує?”

 

 

 

  1. ЄДРПОУ і ЄДР – в чому різниця ?

 

На сьогодні Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), створений відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“, забезпечує накопичення інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

ЄДР створений і ведеться Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, який є його розпорядником та адміністратором. Проводять державну реєстрацію та вносять відомості до ЄДР державні реєстратори за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

В Україні також існує Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Формує та веде його Державний комітет статистики України.

Виникає закономірне питання “Чому на сьогодні існує та ведеться два Реєстри, які містять по суті однакові відомості і яка між ними різниця?“.

Справа в тому, що історично ЄДРПОУ виник першим і формувався в першу чергу з метою класифікації суб’єктів господарювання для здійснення статистичних спостережень за структурними змінами в економіці, які відбуваються під час створення суб’єктів господарської діяльності, їх реорганізації та ліквідації.

1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України, статтею 91 якого встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб згідно з статтею 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ (набрав чинності з 1 липня 2004 року) полягає у засвідченні факту створення або припинення юридичної особи шляхом внесення відповідних записів до ЄДР.

Тобто, саме шляхом внесення відповідних записів до ЄДР засвідчується факт створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, в порядку передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“.

Обсяг відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що включаються до ЄДР визначає стаття 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“.

Щодо юридичних осіб до ЄДР вносяться відомості, зокрема, про: повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи; перелік засновників (учасників) юридичної особи; види діяльності; дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу); дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи; дані про юридичних осіб – правонаступників та інші відомості передбачені цією статтею.

Щодо фізичних осіб підприємців до ЄДР вносяться відомості, зокрема, про: ім’я фізичної особи; ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків; місце проживання; види діяльності; дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем та інші відомості передбачені цією статтею.

Слід зазначити, що Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ передбачає механізм, який на сьогодні забезпечує єдність інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у діючих державних реєстрах.

Так, згідно зі статтями 26 та 43 цього Закону державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Надходження відомостей з реєстраційної картки юридичної особи або повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця є підставою для взяття юридичної особи або фізичної особи – підприємця на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Зазначеним законом також передбачена передача відомостей органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального у разі здійснення інших реєстраційних дій, зокрема, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця, державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

З метою забезпечення дієвості цього механізму постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року № 499 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України викладено в новій редакції, пунктом 12 якою передбачено, що підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“.

Крім того, інформація, яка міститься в довідці управління статистики, не є повною у порівнянні з інформацією, що міститься у витягу з ЄДР (зокрема, у такій довідці відсутня інформація про засновників підприємства та розмір статутного капіталу). Також, довідка з управління статистики не може бути одержана стосовно фізичної особи-підприємця.

2.     Які відомості можна одержати з ЄДРПОУ, як , що коштує?

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

З ЄДРПОУ можна одержати  такі дані:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб’єкт, тощо;

довідкові – місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, засновників тощо;

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них;

економічні – виробничі та фінансово-економічні показники діяльності суб’єкта.

Користувачами ЄДРПОУ є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали письмовий запит на одержання інформації.

Інформація з ЄДРПОУ надається користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

- аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

- витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України встановленого і затвердженого Держкомстатом зразка;

- класифікаторів.

Таблиці та витяг надаються на запит користувача про видачу відомостей на паперовому носії або в електронному вигляді.

Довідка з Реєстру надається на паперовому носії уповноваженому представнику юридичної особи (відокремленого підрозділу), що подав запит, при наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень, яке містить відомості про цю юридичну особу (відокремлений підрозділ). Довідка з Реєстру з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб, не видається.

Класифікатори надаються на запит користувача тільки в електронному вигляді.

Інформація в електронному вигляді надається у спосіб та у форматі, що узгоджені з користувачем. На паперовому носії інформація надається обсягом не більше ніж 100 записів (запис містить інформацію про один суб’єкт). Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.

У запиті щодо надання інформації зазначаються критерії відбору даних з Реєстру, термін, спосіб та вид одержання інформації. Критеріями відбору можуть виступати показник або сукупність показників, за якими здійснюється пошук і формування інформації. Запит подається особисто, надсилається поштою або іншими засобами зв’язку.

Надання інформації з Реєстру є платним. Поштові витрати на пересилку інформації відшкодовуються за рахунок користувача. Інформація надається після оплати користувачем вартості наданих послуг. Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція або платіжне доручення з відміткою банку.

На практиці органи статистики за запитами користувачів видають з ЄДРПОУ лише довідки. Жодних проблем з отриманням такої довідки не виникає, її можна одержати в територіальних органах статистики за місцем реєстрації суб’єкта в строки визначені законодавством. 

Довідку з  Реєстру надають на паперовому носії уповноваженому представнику одержувача на підставі запиту, при наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень, яке містить відомості про цю юридичну особу (відокремлений підрозділ).

В довідці з ЄДРПОУ містяться наступні відомості: найменування суб’єкта, ідентифікаційний код суб’єкта, правовий статус суб’єкта, найменування керівник, телефон, місцезнаходження суб’єкта, код  за КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України), організаційно-правова форма за КОПФГ (Класифікація організаційно-правових форм господарювання), вид КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) – 6 основних видів, інституційний сектор економіки за КІСЕ – Класифікація інституційних секторів економіки, дата первинної реєстрації /легалізації /створення, дата та номер останньої реєстраційної дії (Наказ, Держкомстат, від 12.06.2007, № 164 “Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”).

Розмір плати за надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з ЄДРПОУ становить:

13 гривень – протягом п’яти робочих днів;

17 гривень – протягом двох робочих днів;

26 гривень – протягом одного робочого дня.

Зразки заяв (запитів) для оформлення інформації з ЄДРПУО можна знайти на офіційному сайті Державної служби статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ .

 

Законодавство:

Постанова КМ, КМ України, від 22.01.1996, № 118 “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”

Наказ|Положення, Держкомстат, від 28.11.2005, № 386 “Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”

КМ, КМ України, від 29.06.2011, № 749 “Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”

Наказ, Держкомстат, від 05.08.2011, № 194 “Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”

Наказ, Держкомстат, від 18.03.1999, № 98 “Про затвердження вартості користування даними ЄДРПОУ”

3.     Які відомості можна одержати з ЄДР, як, що коштує?

Єдиний державний реєстр створений з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.

Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – виписка);

довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – довідка);

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – витяг).

Виписка – це документ, що містить відомості про юридичну особу або фізичну особу – підприємця, яка подала запит (додаток 2 Наказу|Положення, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 20.10.2005, № 97 “Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”) про її видачу.

Запит про видачу виписки з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, державним реєстратором до розгляду не приймається.

Виписка надається протягом двох робочих днів з дати надходження запиту безпосередньо фізичній особі – підприємцю або уповноваженому представнику юридичної особи за довіреністю та пред’явленим паспортом.

У виписці зазначаються такі відомості про запитувача:

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків;

форма власності юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця;

прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків;

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення або перебування фізичної особи – підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

дата видачі виписки.

Виписка є чинною протягом 30 календарних днів з дати її видачі. Якщо до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців протягом цього строку були внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у виписці, виписка втрачає чинність.

Довідка – це документ, що містить відомості про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі інформації про реєстраційні дії щодо юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців за критерієм пошуку.

У довідці зазначаються такі відомості:

ідентифікаційний код юридичної особи;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;

реєстраційна дія;

дата проведення реєстраційної дії, номер запису або слова “запис відсутній”;

місце проведення реєстраційної дії (найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації);

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис про реєстраційну дію.

Довідка надається протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту.

Витяг – це документ, що містить відомості про юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті.

Критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі формується з використанням таких показників:

за певною територією України (область, район, місто (село), вулиця);

за ідентифікаційним кодом юридичної особи;

за організаційно-правовою формою та найменуванням юридичної особи;

за прізвищем, ім’ям та по батькові фізичної особи – підприємця.

Про видачу витягу до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис, у якому зазначаються серія, номер бланка(ів) та дата видачі витягу.

При зверненні для отримання витягу державний реєстратор опрацьовує протягом двох робочих днів запит у залежності від критеріїв запиту, визначає вартість витягу в залежності від розміру інформації, яка має міститися у витягу, і видає запитувачу довідку про вартість витягу.

Витяг надається протягом робочого дня після надання документа, що підтверджує внесення плати за формування витягу з Єдиного державного реєстру.

Розмір плати за одержання відомостей з ЄДР становить:

- за одержання витягу – три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (51 грн.) За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (3,40 грн.);

- за одержання довідки – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (17 грн.) За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (3,40 грн.).

- за одержання виписки – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (17 грн.)

 

Приймання запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру провадиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Запит подається особисто засновниками (учасниками) юридичної особи, фізичною особою або уповноваженим ними органом чи особою. Державному реєстратору пред’являються паспорт та документ, що засвідчує повноваження.

Разом із запитом подається копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату коштів за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 2009/5 від 19.08.2011 року на веб-сайті Єдиного державного реєстру (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html), відображається інформація з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, а також інформація щодо фізичних осіб-підприємців.

Законодавство:

(Закон, ВР України, від 15.05.2003, № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

(Наказ|Положення, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 20.10.2005, № 97 “Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

(Наказ, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 20.10.2005, № 99 “Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

(Наказ|Форма, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 20.10.2005, № 97 “Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

(Наказ|Форма, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 20.10.2005, № 97 “Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)

(Наказ, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 13.04.2004, № 47 “Про затвердження Форми виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та Порядку її оформлення”)

(Наказ|Порядок, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, від 13.04.2004, № 47 “Порядок оформлення бланка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”)