Трудові гарантії вагітних жінок

Лише 39% компаній готові запросити на роботу жінок, які мають дітей. Лише 25% підприємств в Україні підтримує своїх працівників у виконанні ними обов’язків по догляду за дітьми. Такі дані  проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні».   Проблема порушення трудових гарантій жінок, особливо вагітних, наше місто також не оминула. За період з 1 січня по 19 листопада 2011 року за консультацією до юридичної служби звернулось 80 осіб з проблемами, що стосувались порушення трудових прав і гарантій вагітних жінок.

На сьогоднішній день скористатись кваліфікованими юридичними послугами в сфері захисту трудових прав може далеко не кожен мешканець міста Львова. Особливо важка ситуація з найбільш не захищеними категоріями громадян у сфері трудових відносин – вагітними жінками, які працюють на підприємствах, організаціях та установах міста Львова, незалежно від форми власності. Більшість цих осіб не знають і не вміють захищати свої порушені трудові права, як наслідок, багато роботодавців використовують таку ситуацію не на користь найманих працівників.

Найчастіше роботодавці порушують права  на звільнення вагітних жінок без подальшого працевлаштування (при ліквідації підприємств), затримують чи взагалі не виплачують  допомоги по вагітності і пологах, відмовляють в прийнятті на роботу та в переведенні на іншу роботу, а також є частими відмови у збережені заробітної плати та встановленні неповного робочого дня. Саме тому, Юридична служба для львів’ян надає консультації потерпілим, оформляє скарги в державні органи, складає позовні заяви до суду по поновленню на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу та сприяє інформаційному висвітленню цієї проблеми в ЗМІ.

 Відстоюйте свої права!

Які права мають вагітні жінки при прийомі на роботу?

Забороняється відмовляти в прийомі на роботу, якщо мотивом є вагітність.

Чи має право наймач звільнити вагітну жінку?

Звільнення вагітних жінок не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Від яких робіт вагітна жінка має право відмовитися?

Не допускається залучення вагітних жінок:

  • До роботи в нічний час;
  • До надурочних робіт;
  • До робіт у вихідні дні;
  • Направлення у відрядження

Чи має право вагітна жінка працювати неповний робочий день?

На прохання вагітної жінки, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Чи має право вагітна жінка перевестися на більш легку роботу?

Гарантований переклад (у відповідність до медичного висновку) на більш легку роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середньої заробітної плати.
До вирішення питання про переведення вагітної жінки на легшу роботу з виключенням несприятливих впливів жінка тимчасово не виконує роботу. За всі пропущені в цей період робочі дні за нею зберігається середній заробіток.

Чи мають право вагітні на збереження норм виробітку і середній заробіток?

Вагітним жінкам у відповідність до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу – є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

Чи має право вагітна жінка на отримання путівок та матеріальної допомоги?

Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.

Яка тривалість відпустки по вагітності та пологах (декретної відпустки)?

Відпустка по вагітності та пологах (декретна відпустка) триває 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після. При родових ускладненнях або народження двох і більше дітей післяпологова відпустка збільшується до 70 днів. Вона надається жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Чи має право вагітна жінка приєднати щорічну відпустку до відпустки по вагітності та пологах?

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

Чи має право вагітна жінка на додатковому відпустку по догляду за дитиною?

За бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.
У випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Чи зараховується до загального стажу роботи відпустка по вагітності та пологах?

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою матері чи батька, бабусі, дідусі, а також родичів, які доглядають за дитиною, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час цих відпусток не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.