Як подати заяву до міліції

У Львові щодня реєструються сотні заяв та повідомлень про таємне чи відкрите викрадення майна. Дедалі більше громадян зазнають протиправних, злочинних посягань на особисту безпеку, життя та здоров’я, майно, що перебуває у їх власності, а також на інші права, свободи та законні інтереси.

Кожна людина має право на звернення до органів міліції з письмовою чи усною заявою про вчинення злочину для забезпечення громадського порядку, захисту свого життя та здоров’я, а також майна від злочинних посягань інших осіб.

Подаючи заяву про злочин до органів внутрішніх справ, у ній необхідно викласти всі відомі обставини та факти про вчинені злочинні дії, які відбулися щодо вас, а також всю наявну інформацію про особу, яка їх вчинила, в разі наявності такої інформації, її прикмети та відомості про можливо причетних до цього осіб, зазначити свідків події та наслідки, до яких призвели дані протиправні дії, в тому числі й розмір завданих матеріальних збитків.

Відповідно до ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України органи міліції зобов’язані прийняти рішення за заявою чи повідомленням про злочин протягом 3-х днів або ж за необхідності провести дослідчу перевірку за викладеними у заяві фактами, за результатами якої в 10-денний строк прийняти одне з трьох процесуальних рішень, а саме:

  • порушити кримінальну справу у разі достатніх для цього приводів та підстав;
  • відмовити в порушенні кримінальної справи;
  • направити таку заяву чи повідомлення за належністю.

При подачі такої заяви важливо відразу записати собі її реєстраційний номер, для того щоб у подальшому можна було оперативно дізнатися інформацію про особу співробітника міліції, в провадженні якого знаходиться ваша заява, а також про результати її розгляду та прийняте рішення.

Чинним законодавством України передбачено можливість оскарження незаконних рішень органів внутрішніх справ до органів прокуратури або суду. Так, у скарзі на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи необхідно викласти всі відомі факти та обставин події, на які посилається потерпілий, які, в свою чергу, не були належним чином перевірені співробітниками міліції.

За результатами розгляду такої скарги, в 10-денний строк, у разі безпідставної відмови в порушенні кримінальної справи прокурор своєю постановою може скасувати постанову, а матеріали перевірки направити на додаткову перевірку або ж відразу порушити кримінальну справу.

ВИСНОВОК

Отже, правильне оформлення заяви про злочин та, в разі необхідності, вчасне подання обґрунтованої скарги на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи сприяє належному з’ясуванню всіх обставин події та прийняттю законного рішення. Саме таким чином можливо забезпечити свою особисту безпеку, захистити власність від злочинних посягань третіх осіб та повернути собі втрачене майно, а винні у вчиненні злочинних дій особи понесуть встановлену законодавством кримінальну відповідальність.