Все для багатодітних сімей

Відповідно до Конституції України сім’ї з дітьми, до яких належать і багатодітні сім’ї, перебувають під захистом держави.  Відповідно до статті 1 Закону України “Про охорону дитинства”:

  • багатодітна сім’я - батьки (або один з батьків) і трьох та більше дітей;
  • дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. Батькам і дітям безоплатно видаються посвідчення.

Що потрібно знати при зверненні за призначенням соціальної допомоги

Документи на всі види державної допомоги приймають органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків. Заяви пишуться на місці по затвердженим зразкам. Документи розглядаються протягом 10 днів з дня звернення.

Допомога сім’ям надається, якщо у сім’ї середньомісячний сукупний доход є нижчим від прожиткового мінімуму сім’ї. Розмір державної соціальної допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Середньомісячний сукупний доход сім’ї враховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою.

Що потрібно знати при зверненні за призначенням пільг

Всі пільговики заносяться до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Для включення до Реєстру пільговику необхідно подати до уповноваженого органу наступні документи:

  • довідку про склад сім’ї;
  • копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явлення оригіналів цих документів);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

Також необхідно звернутися з відповідними заявами щодо надання пільг до всіх організацій-постачальників, послугами яких користується пільговик.

 Якими пільгами може користуватися багатодітна сім’я:

Законом України «Про охорону дитинства» встановлені такі пільги для багатодітних сімей ( ч. 3 ст. 13) :

  • 50-відсоткова знижка плати  квартплати;
  • 50-відсоткова знижка плати за газ, електрику, опалення, воду, телефон, на паливо, якщо сім’я живе в будинку без центрального опалення
  • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
  • діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.