Незаконне будівництво: попередити, запобігти, припинити!

Ви спокійно живете в своєму будинку. З діда прадіда, чи лише декілька років, багатоповерхівка чи приватний будинок – немає значення. Та в один прекрасний момент  – вам вчуваються дивні звуки апокаліпсису. І це не черговий ремонт по сусідству. Ви визираєте з вікна – і на вашому подвір’ї чи приватній автостоянці – важка будівельна техніка, яка руйнуючи – створює нове, значно краще і прогресивніше – 10-ти чи 20-ти поверховий будинок-пентхаус чи офісний центр. 

Ви стараєтесь зрозуміти – що ж вас чекає, скільки це триватиме, чи матимуть тихий час діти, чи є всі дозволи у забудовника,чи поряд з новим мегаполіс ним гігантом вам зведуть хоча б майданчик чи прокладуть дорогу –а у відповідь лише хамство та ігнорування.  Далі –металевий паркан, який часто неодноразово доводиться зносити силою, щоб на вас звернули увагу.   

Отож, якщо поряд з вашим будинком поставили паркан та починають завозити будівельні матеріали, а вам це зовсім не до смаку, то вам потрібно:

1.Створити ініціативну групу.

Для цього необхідно провести  збори всіх дієздатних мешканців будинку, кількох будинків чи певної території, мешканці якої можуть постраждати від будівництва,  старше 18 років. Складіть протокол зборів, де б зазначалася наступна інформація: дата і місце проведення, питання, які підлягають обговоренню (обов’язково слід зазначити про створення ініціативної групи і обрання голови); ПІП , місце проживання і особисті підписи осіб присутніх на зборах (див. Зразок №1).

Основна мета таких зборів – за допомогою відкритого голосування вибрати ініціативну групу(найкраще 3 особи ) та голову ініціативної групи, який буде являтися Вашим законним представником у всіх наступних діях. Зрозумійте – самотужки ви нічого змінити не зможете.

2. Одержати усю можливу офіційну інформацію про об’єкт будівництва, замовника та власника (орендаря ) земельної ділянки.

Щоб одержати таку інформацію слід надіслати інформаційні запити  до органів державної влади, які мають володіти інформацією про будівництво (див. Зразок №2). Запити слід подати до Вашої районної адміністрації, управління державного архітектурно-будівельного контролю та департаменту містобудування ЛМР. Запит можна подавати як від фізичної особи (звичайного мешканці), так і від юридичної (громадська організація, ОСББ, тощо). Зазвичай подання запитів (як і все інше офіційне листування) здійснює голова ініціативної групи. Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011, № 2939-VI – відповідь на Ваш запит зобов’язані надати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо протягом цього терміну відповіді немає, то слід звернутися до органів прокуратури з заявою про пряме порушення Закону і вимагати негайного надання інформації. В заяві слід посилатися на ст.  34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію», ст. 20 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», відповідно до якої державний   службовець   або   інша  особа,  уповноважена  на виконання функцій держави, не має права: відмовляти  фізичним  та  юридичним  особам  в інформації, надання якої передбачено правовими актами,  умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.

3. Перевірити законність будівництва.

Згідно зі статтею 376 Цивільного кодексу України, будівництво є законним лише за наступних умов: воно здійснюється на спеціально відведеній для цього ділянці, має всі необхідні дозволи, проходить у цілковитій відповідності з проектом і без порушення стандартних будівельних норм і правил та за умови позитивного вердикту громадських слухань. Недотримання будь-якої з цих вимог призводить до оголошення будівництва самочинним, після чого воно підлягає знесенню за рахунок забудовника.

Звертатися необхідно до місцевої адміністрації та управління державного архітектурно-будівельного контролю. У разі істотного відхилення від проекту, яке порушує суспільні інтереси, суд за позовом відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування може змусити забудовника провести перебудову. Позивачами у такій справі можуть бути лише вищезазначені органи. Звідси порада: з самого початку боротьби проінформуйте про неї місцеву владу, наприклад, написавши листа і підкріпивши його якомога більшою кількістю підписів місцевих жителів.

4. Будівництво незаконне! Що далі ?

Ініціативній групі слід ініціювати повторні (або перші, якщо вони ще не проводилися) громадські слухання, шляхом подання заяви на ім’я міського голови з підписами і зібраною Вами інформацією. Як результат вимагати зафіксувати у протоколі Ваше аргументоване категоричне ставлення щодо неможливості і незаконності будівництва.

Після проведення громадських слухань, Вам слід подавати позовну заяву до суду про припинення будівництва та відновлення стану території. Це можна зробити самостійно або вимагати захисту і подання позову від імені Вашої районної адміністрації чи юридичного управління ЛМР.

Скоріше за все, просто так забудовник не здасться. Ціна питання (особливо у Львові, де й виникають найголосніші забудовні скандали), як правило, вимірюється багатьма мільйонами. Тому забудовник напевне не зупиниться після однієї судової заборони і буде оскаржувати це рішення в інших судах, паралельно не припиняючи будівництва.

Забудовник може і ніяк не реагувати на вас, а спокійно проводити роботи і надалі. Тут вам доведеться максимально використати свої творчі та організаційні здібності. Організація різноманітних мітингів, пікетувань перед бетонним парканом, залучення ЗМІ – це перевірені і дієві методи тиску на забудовника. Час грає на вашу користь. Будь-яке затягування процесу забудови – вам на руку. В умовах економічної кризи та жорсткої конкуренції забудовник не зможе дозволити довгий простій якогось об’єкту, до якого ви його змушуєте, і йому доведеться відступити.

 

ЗРАЗОК №1

ПРОТОКОЛ

зборів громадян за місцем проживання про створення ініціативної групи

щодо законної протидії будівництву на вул. _______________

“___”________ 2013 року                                                                                               м. Львів

Присутні:

Учасники зборів, жителі за місцем знаходження об’єкта будівництва, будівництво якого порушує їхні права в кількості ___ осіб (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів

2. Про створення  ініціативної групи з метою законної протидії будівництву, яке завдає шкоди і порушує права громадян та обрати головою ініціативної групи

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ:

Про обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем проживання

ВИСТУПИЛИ:

  1. 1.     

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів ______________

2. Обрати секретарем зборів ____________

 

2. Про створення  ініціативної групи та обрання її голови.

СЛУХАЛИ:

Про ініціювання створення ініціативної групи та обрання її голови.

ВИСТУПИЛИ:

  1. 1.     

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:

Створити ініціативну групи з метою законної протидії будівництву, яке завдає шкоди і порушує права громадян та обрати головою ініціативної групи _____________________.

Список присутніх на зборах з особистими підписами  подається у форму таблиці на звороті аркуша ( №  / ПІП  / адреса проживання  / підпис )

Голова зборів          ______________ _________________    (прізвище, ініціали)

                                                                            (підпис)

Секретар зборів       _____________ __________________     (прізвище, ініціали)

                                                                             (підпис)

ЗРАЗОК №2

___________________________________________

     (найменування розпорядника інформації)

___________________________________________

(адреса місцезнаходження розпорядника інформації)

___________________________________________

(телефон, інші засоби зв’язку)

 

___________________________________________

(ПІБ фізичної особи, яка звертається з запитом)
___________________________________________

(поштова адреса запитувача або адреса електронної пошти)

___________________________________________

(телефон,  або інший засіб зв’язку (e-mail)

 

 

ЗАПИТ  НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до ст.  34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на  інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно з статтями 3, 4 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011, № 2939-VI право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації  надавати і оприлюднювати  інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться в розпорядженні _______________________________________________________________________________

(назва розпорядника інформації)

та  стосується  володіння, користування, розпорядження  комунальним  майном, а саме:

1)      Яка організація /фізична особа є власником земельної ділянки по вул. ________________ в місті ___________________________, яка на даний час обгороджена парканом без зазначення назви забудовника; прохання зазначити повну назву юридичної особи чи ПІБ фізичної особи ?

2)      Просимо надати копію рішення ____________________________ про виділення земельної ділянки ( передачу в оренду/ інші форми співпраці).

3)      _________________________________________________________________________.

 ___________________   _____________________________________

                (підпис)                       (ПІБ запитувача)

«______»_________________2013 р.

 

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що:

  • відповідно до ч. 5 ст. 6  ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно;

  • відповідно до ч.1 ст. 20 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.