Вторинна правова допомога Pro Bono

Основна проблема на вирішення якої спрямований проект – це низький рівень юридичної грамотності громадян в Україні, який має своє історичне підґрунтя та яскраво дається взнаки у теперішні часи. Вирішення звичайних комунальних чи соціальних справ перетворюється для мешканців у тяжкий і довготривалий процес. Незнання інформації породжує залежність та порушення як з боку мешканців, так і з боку посадовців. Особливо складна ситуація з представництвом інтересів малозабезпечених громадян у місцевих судах, оскільки, послуги юриста чи адвоката, навіть у найпростішій справі, надзвичайно дорогі і досить часто надаються неякісно, що має наслідком великий рівень недовіри громадян як до платних юристів, так і до судової системи в цілому.

Протягом останніх років у великих українських містах, зокрема й у Львові, постала нагальна потреба у безкоштовних юридичних консультаціях та вторинній правовій допомозі незахищеним верствам населення.

Про актуальність цієї проблеми свідчить прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу», проте, враховуючи, що дієвого механізму надання безоплатної вторинної правової допомоги не створено, то питання залишається відкритим.  З одного боку – відсутність коштів у мешканців на якісну юридичну консультацію та небажання вирішувати справу юридичним шляхом, а з іншого боку – відсутність затверджених процедур, зловживання службовцями на місцях спричиняють складну ситуацію у стосунках влади та мешканців міста. Цих проблем можна уникнути, не лише забезпечивши право мешканців на постійний доступ до повної, об’єктивної, точної, зрозумілої юридичної інформації, а й належним чином організувати надання безоплатної вторинної допомоги, забезпечивши представництво інтересів малозабезпечених громадян в суді.

Більше того, проблема, на вирішення якої спрямовано проект має загальнодержавний характер, зокрема, проведене Міжнародним Фондом «Відродження» дослідження  – “Рівень використання правових можливостей населенням України” показало, що:

  • більше 83% українців вважають, що право на справедливий суд — це привілей заможних верств населення;

  • 52% населення України не змогли отримати вчасну правову допомогу, в тому числі вторинну, через брак коштів;

  • більше 50% українців, які стикалися з правовими проблемами, навіть не намагалися відстоювати свої права, так як вважали, що їхні зусилля ні до чого не призведуть.

Недоступність правових послуг, безоплатного представництва інтересів в судах та недовіра до правової системи більшості населення України суттєво знижують рівень їхньої соціальної активності, а, від так, обмежують соціально-економічний розвиток.

Станом на 2012 рік у Львові в постійному режимі надають правову допомогу чотири громадських організації, але жодна з них не займається представництвом інтересів львів’ян в суді на безоплатній основі.

Юридична приймальня об’єднання «САМОПОМІЧ», яка діє у формі Центру правової інформації та консультації «Юридична служба для львів’ян», завдяки своєму стратегічному місцю розташуванню (приміщення мерії в центрі місця), та високій проінформованості громадян, щодо роботи та послуг центру, має високу популярність та довіру серед мешканців міста. Протягом місяця до Центру з цивільними, адміністративними, трудовими «кейсами» звертаються більше 450 громадян на індивідуальний прийом до юриста. 47% звернень – це звернення процесуального характеру (вирішення спорів в судовому порядку), 10% – це стратегічні справи, які потребують представлення інтересів осіб, що підпадають під категорію – бідні верстви населення, в суді, для позитивного вирішення справи.

Основна проблема на розв’язання котрої спрямований проект – це підвищення рівня юридичної грамотності серед населення міста Львова та наданням львів’янам кваліфікованої юридичної допомоги, шляхом представництва незахищених категорій громадян у суді.  Програма по розвитку вторинної правової допомоги у м. Львові буде спрямована не тільки для представництва інтересів малозабезпечених верств населення в суді в цивільних, адміністративних та трудових справах, але й до активізації громадського та приватного правового сектору, щодо надання правової допомоги pro bono у м. Львові.